Image
  Image

  „Energia Życia”

  Czym jest Qi?

  Qi to siła życiowa, ma pierwszorzędne znaczenie w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Jest energią, źródłem wszelkiego ruchu we wrzechświecie, jest podstawą wszelkiej aktywności, jest fundamentem Yin i Yang, siłą napędową. Krąży po całym organizmie, korzystając z kanałów zwanych meridianami. System meridianów kieruje Qi i krew do różnych tkanek. Krew pochodzi głównie z Qi przechowywanego w Nerkach oraz z Qi pobieranego z pożywienia i napojów, przekształaconego przez Śledzionę. Krew i Qi są zatem ze sobą ściśle związane. Meridiany, po których krąży Qi, jest to rodzaj sieci obejmującej cały organizm. Zaburzenie równowagi określonego narządu wpływa na inne obszary ciała, a brak równowagi w przepływie Qi powoduje chorobę. Głównymi przyczynami nieprawidlowości w przepływie Qi są zastój energii - stagnacja, zmiany w kierunku jej przeplywu, oraz niedobór lub jej nadmiar. Akupunktura, oddziaływuje na siłę, szybkość i przepływ Qi i krwi poprzez zlikwidowanie blokad, wiec rozpraszanie stagnacji, przywrócenie jej prawidłowego biegu, a ostatecznie przywrócenie ciału równowagi.

  Umów się na wizytę

  +48 662 777 411

  ©2024 Energia Życia - Gabinet Medycyny Chińskiej